Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, o czterech kondygnacjach naziemnych i kondygnacji podziemnej. W budynku znajdzie się 58 lokali mieszkalnych o metrażach od 32 m2 do 72 m2.  Do każdego z mieszkań przynależeć będzie komórka lokatorska usytuowana w kondygnacji podziemnej. W sąsiedztwie komórek lokatorskich znajdzie się zaprojektowany na 55 miejsc postojowych wielostanowiskowy garaż.
Budynek zaprojektowano na planie litery C, aReplica Watches UK powstały dzięki temu wewnętrzny dziedziniec zaadaptowany będzie z myślą o wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Znajdą się na nim elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci i niskie latarnie.
Wielkość budynku nie stoi w opozycji do kameralności usytuowanych w nim mieszkań dzięki podziałowi na 5 klatek schodowych. Każda z nich wyposażona została w nowoczesną cichobieżną windę obsługującą również poziom garażu. Garaż podziemny zaopatrzony został w segmentową bramę sterowaną pilotem.  
Z myślą o środowisku, jak również o ekonomii użytkowania mieszkań na dachu budynku zamontowane zostaną panele instalacji solarnej, która stanowić będzie wsparcie dla kotłowni gazowej obsługującej centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
×